Technické požadavky

Informace pro pořadatele

Od pořadatele potřebujeme

Tempus technické požadavky

  • Zajištění ozvučení odpovídající složení kapely
  • Zastřešené pódium o minimálních rozměrech 5 × 6 m
  • Zajištění dostatečně dimenzovaného síťového napájení pro pódiovou aparaturu 7 × 220V 16A
  • Zpřístupnění pódia minimálně půl hodiny před vystoupením
  • Uzamykatelnou šatnu, popř. jiný uzamykatelný nebo hlídaný prostor, kde je možné uložit nástroje a osobní věci členů
  • Pokud se koncert koná večer, zajistí pořadatel odpovídající osvětlení pódia
  • Pokud akce trvá déle než jeden den, zajistí pořadatel nocleh pro celou skupinu

Důležité organizační informace

  • Rádi náš koncert po domluvě s pořadatelem časově přizpůsobíme dramaturgii akce. Mimo výjimky však nevystupujeme dříve než ve 12 h (z logistických důvodů).
  • Obvyklá délka našeho vystoupení je 80 minut, při kratším vystoupení se náklady na uskutečnění koncertu nemění.
  • Pokud poptáváte koncert v lokalitě a termínu, kde máme smluvený koncert a obě akce jsou časově zvádnutelné, snížíme vám cestovné.