• English

Žádné produkty v košíku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře či kontaktováním uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Hudební skupina Tempus, z.s., zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Hudební skupině Tempus, z. s., IČ: 02046784 se sídlem Mezi Mlaty 1111/10, 697 01 Kyjov, jež je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 17712/KSBR.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím e-mailu na tuto adresu: info@tempus.cz

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).