Technické požadavky

Informace pro pořadatele

Od pořadatele potřebujeme

 • Zajištění ozvučení odpovídající složení kapely
 • Zastřešené pódium o minimálních rozměrech 5 X 6 m
 • Zajištění dostatečně dimenzovaného síťového napájení pro pódiovou aparaturu 5x 220V 16A
 • Zpřístupnění pódia minimálně půl hodiny před vystoupením
 • Uzamykatelnou šatnu, popř. jiný uzamykatelný nebo hlídaný prostor, kde je možné uložit nástroje a osobní věci členů.
 • Pokud bude součástí hudební produkce také realizace Fireshow, zajistí pořadatel volný a uklizený (na zemi nesmí být střepy atd.) prostor 5m před pódiem, poskytne možnost umytí rukou po vystoupení a nahlásí Fireshow předem hasičům.

Důležité organizační informace

 • Rádi náš koncert po domluvě s pořadatelem časově přizpůsobíme dramaturgii akce. Mimo výjimky však nevystupujeme dříve než ve 12 h (z logistických důvodů).
 • Obvyklá délka našeho vystoupení je 80 minut, při kratším vystoupení se náklady na uskutečnění koncertu nemění.
 • Pokud poptáváte koncert v lokalitě a termínu, kde máme smluvený koncert a obě akce jsou časově zvádnutelné, snížíme vám cestovné.
 • Nevystupujeme na politických, ani na firemních akcích, kde je živá hudba pouhou kulisou.
 • Pokud akce trvá déle než jeden den, zajistí pořadatel nocleh pro celou skupinu.

POJĎTE S NÁMI VRÁTIT ČAS...

Manažer: +420 733 543 689 / manazer@tempus.cz

Hudební skupina Tempus, z. s.
IČO: 02046784